Menu

Vergelijk de formule HospiPlan & HospiPlus

Overzicht van de waarborgen:

HospiPlan & AmbuPlan HospiPlus & AmbuPlus
Maximale globale terugbetaling/kalenderjaar  € 25.000 Onbeperkt
Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dienst psychiatrie en diensten voor specialiteiten tot Max. € 1.250 Max. € 2.500
Maximale globale terugbetaling ambulante kosten ernstige ziekten/kalenderjaar € 7.500 Onbeperkt

Wat wordt er volledig terugbetaald?

De forfaitaire bedragen zoals remgelden, wettelijke forfaits, persoonlijke aandelen in de ligdag én alle geneesmiddelen tijdens de opname.

Andere tussenkomsten (maximale bedragen per kalenderjaar):

HospiPlan & AmbuPlan HospiPlus & AmbuPlus
Verblijfskosten tot max.: € 60/dag Onbeperkt
Ereloonsupplementen boven het Riziv-tarief tot max.: 100 % 200 %
Parafarmaceutische producten en diverse kosten, sommige implantaten, prothesen, orthopedisch, endoscopisch en
viscerosynthesemateriaal tot max.:
€ 3.000 €6.000
Prestaties waarvoor het Riziv niet tussenkomt, worden vergoed tot max.: € 500 € 1.000
Bij een verblijf van een ouder op de kamer van een kind (jonger dan 19 jaar) of de begeleider van een gehandicapt of een afhankelijk persoon wanneer de begeleider wordt gehospitaliseerd, wordt tot maximaal 14 dagen per kalenderjaar tussengekomen tot max.: € 20/dag € 40/dag
Eenmalige tussenkomst voor de kosten van een medisch geassisteerde fertilisatie tot max.: € 500 € 1.000
Eenmalige tussenkomst voor de kosten van borstreducties en
obesitasbehandelingen, transgenderoperaties of behandelingen, en de gevolgen ervan op voorwaarde dat deze behandelingen ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste worden genomen tot max.:
€ 1.000 € 2.000
De kosten verbonden aan het donorschap tot max.: € 500 € 1.000
De kosten voor thuisbevalling en poliklinische bevalling (inclusief kraamzorg) tot max.: € 500 € 1.000
Hospitalisaties in het buitenland tot 10 dagen en max.: € 125/dag € 250/dag
De verblijfskosten voor een zorgverblijf tot 28 dagen en max.: € 15/dag € 30/dag
Kosten vóór- en nazorg tot max.: € 400 (€ 10 forfait per opnamedag op een éénpersoonskamer en € 20 forfait per opnamedag op een twee- of meerpersoonskamer) € 400 (kostendekkend, 30 dagen vóór en 90 dagen na de opname); bij opname in een twee- of meerpersoonskamer: extra tot € 400 voor kinékosten
Ambulancevervoer om medische redenen tot max.: € 125 € 250
Vervoer met helikopter tot max.: € 500 € 1.000

Jaarpremies 2021:

HospiPlan & AmbuPlan HospiPlus & AmbuPlus
tot en met 19 jaar € 49,44 € 72,84
20-25 € 45,84 € 65,28
26-34 € 154,08 € 220,20
35-49 € 154,20 € 220,44
50-64* € 194,88 € 288,60
65+** € 315,00 € 484,56

* Personen die aansluiten na hun 50ste verjaardag betalen onmiddellijk het tarief voor 65-plussers, uitgezonderd bij verandering van ziekenfonds met gelijkaardige ziekenfondsverzekering.

** Personen die aansluiten na hun 65ste verjaardag betalen voor: