Nieuws

12/09/2017

In Vlaanderen stappen jaarlijks meer dan 1.000 mensen uit het leven. Preventie is van levensbelang!

In Vlaanderen stappen jaarlijks meer dan 1.000 mensen uit het leven. Dat zijn bijna drie zelfdodingen per dag. Op 12 september – de Werelddag voor Suïcidepreventie – staan we stil bij het belang van geestelijke gezondheidszorg om zelfdodingen te voorkomen. Als ziekenfonds is het VNZ al jarenlang pleitbezorger van een verdere uitbouw van de pijler geestelijke gezondheidszorg in de wettelijke ziekteverzekering.

De afgelopen decennia gingen terecht veel middelen naar de uitbouw van de fysieke gezondheidszorg. Ondanks recente inspanningen blijft de geestelijke gezondheidszorg nog veel te veel onderbelicht. Zo blijven de terugbetalingen voor consultaties van een psycholoog via de verplichte ziekteverzekering uiterst beperkt. Om zelfdoding te voorkomen, is het evenwel belangrijk dat er vanaf de eerste alarmsignalen snel en adequaat professionele hulp wordt aangeboden. Op dat vlak staan we nog voor bijzonder grote uitdagingen.

Bespreekbaarheid is van levensbelang

Werelddagen zoals deze van Suïcidepreventie op 12 september brengen bepaalde ziektes of problematieken onder de aandacht. Misschien nog meer dan bij andere aandoeningen, is bespreekbaarheid bij zelfdoding absoluut noodzakelijk. Vroegtijdig vernemen van iemands suïcidale intenties of negatieve gedachten, is cruciaal om preventief aan de slag te gaan.

Niet pesten op school

We stellen vast dat zelfdoding in alle leeftijdscategorieën voorkomt, maar dat de categorie van de ‘adolescenten’ het meest getroffen wordt. Naast individuele gezondheidszorg is het voor deze leeftijdsgroep van groot belang om bepaalde maatschappelijke fenomenen collectief aan te pakken. Denk daarbij aan pesten, waarbij elke uiting serieus moet genomen worden. Gelukkige ontwikkelden de meeste scholen de afgelopen jaren een sterk anti-pestbeleid.

Zelfmoordlijn 1813

Mensen met suïcidale gedachten kunnen dag en nacht terecht op de zelfmoordlijn 1813. Er staat altijd iemand voor je klaar. Naast bellen, kan je ook chatten of mailen. Ook naasten kunnen bij de zelfmoordlijn terecht om hun bezorgdheid te uiten.

Zelfmoord 1813 biedt ook een online tool Think Life aan. Dit is een online zelfhulpcursus voor het leren omgaan met zelfmoordgedachten.

Extra terugbetaling psycholoog

Als steuntje in de rug voor de geestelijke gezondheidszorg voorziet het VNZ via de aanvullende verzekering in een terugbetaling van psychologen tot 50 euro voor volwassenen en tot 100 euro voor jongeren onder de 18 jaar. Meer informatie over de terugbetaling van een psycholoog lees je hier.

<<< Terug naar het nieuwsoverzicht

" "