Nieuws

25/05/2018

Het VNZ gaat zorgzaam om met jouw privacy

De voorbije maanden heeft het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds volop ingezet om te voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in voege treedt op 25 mei 2018.  De AVG stelt dat consumenten recht hebben om te weten hoe hun gegevens gebruikt zijn.  Elk bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om de persoonlijke gegevens van haar gebruikers te beschermen. Wat wij in feite altijd al deden, is nu geformaliseerd in een nieuw privacybeleid dat je kan terug vinden via de link. Je vindt trouwens makkelijk zelf al je persoonsgegevens terug via ons online loket. Registreren is kinderspel via jouw eID of wachtwoord (activatie via sms of mailbericht).

Privacybeleid VNZ
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het VNZ hecht veel belang aan jouw persoonlijke levenssfeer en verwerkt de gegevens in overeenstemming met de vigerende Belgische en Europese wetgeving. Wij beschikken over jouw gegevens wanneer je je inschrijft of gebruik maakt of wenst te maken van onze dienstverlening.

Het VNZ gebruikt deze gegevens in de eerste plaats om in een optimale dienstverlening te kunnen voorzien. De gegevens kunnen echter ook gebruikt worden om je informatie over jouw rechten en onze diensten te sturen. Indien je die informatie niet wenst, kan je dit melden via info@vnz.be of per brief aan de hoofdzetel (Hoogstratenplein 1 – 2800 Mechelen). Via de link in elke mail kan je aangeven of je gelijkaardige informatie niet meer wenst.

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van de statutaire of wettelijke partners van het VNZ. De verwerkers en de organisaties naar wie we doorverwijzen, beschikken slechts over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en mogen dit voor niets anders gebruiken.

Jouw rechten
Je mag kosteloos jouw gegevens opvragen om ze te controleren via het formulier ‘AVG’ op onze webstek of via mail naar ivc@vnz.be. Een aanvraag is enkel geldig indien er ook een recto verso kopie van jouw elektronische identiteitskaart is toegevoegd.

Je vindt trouwens makkelijk zelf al deze info via ons online loket (www.vnz.be). Registreren is kinderspel via jouw eID of wachtwoord (activatie via sms of mailbericht).

Indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. Je kan ons ook vragen om bepaalde gegevens te verwijderen tenzij ze krachtens een specifieke wet of een overeenkomst verder moeten worden bewaard.

Indien je meer informatie wenst over onze privacyverklaring kan je mailen naar ivc@vnz.be of een brief sturen naar VNZ Informatieveiligheidscel (IVC), Hoogstratenplein 1 te 2800 Mechelen.

<<< Terug naar het nieuwsoverzicht