Menu

Voordelen & terugbetalingen

Bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds geniet je van dezelfde wettelijke terugbetalingen als bij de andere ziekenfondsen.

Dankzij je ziekenfondsbijdrage krijg je aanvullend nog tal van extra voordelen en terugbetalingen waarmee je jaarlijks tientallen euro’s verdient. Voortaan kan je ook via Doccle betalen.

Met MaxiPlan zet je een extra rem op je medische kosten. Met TandPlus beschikken we over een volwaardige tandverzekering.

Wettelijke getuigschriften en attesten van aanvullende voordelen dien je binnen een termijn van twee jaar na prestatiedatum aan het VNZ te bezorgen. Er is geen terugbetaling meer mogelijk voor prestaties waarvan de verjaringstermijn is verstreken. Bij de verzekeringsproducten, zoals MaxiPlan en TandPlus, bedraagt deze termijn drie jaar.

Hieronder vind je alvast een overzicht van een aantal belangrijke wettelijke tussenkomsten, aanvullende troeven,
begrepen in de VNZ-lidmaatschapsbijdrage en facultatieve voordelen, zoals tegemoetkomingen via het MaxiPlan, TandPlus,
HospiPlus en het voorhuwelijkssparen.