Terugbetaling medische kosten

Wettelijke getuigschriften en attesten van aanvullende voordelen dien je binnen een termijn van twee jaar na prestatiedatum aan het VNZ te bezorgen. Er is geen terugbetaling meer mogelijk voor prestaties waarvan de verjaringstermijn is verstreken. Bij de verzekeringsproducten, zoals MaxiPlan en TandPlus, bedraagt deze termijn drie jaar.