De meest gebruikte nomenclatuurcodes

De tarieven hieronder vermeld gelden vanaf 1/01/2024.

HUISARTSEN

Codenummer Aard verstrekking Honoraria Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling
Raadplegingen
101010 Algemeen geneeskundige met verworven rechten € 18,85 € 17,35 € 12,85
MET GMD € 18,85 € 17,85 € 14,85
101032 Erkende huisarts € 25,68 € 24,18 € 19,68
MET GMD € 25,68 € 24,68 € 21,68
101076 Geaccrediteerde erkende huisarts € 31,81 € 30,31 € 25,81
MET GMD € 31,81  € 30,81 € 27,81
Globaal Medisch Dossier 101496 Opmaak of verlenging eGMD (101533) € 36,61 € 36,61 € 36,61

Huisartsen met wachtdienst mogen 5,05 euro ‘wachttoeslag’ aanrekenen voor raadplegingen tussen 19 en 21 uur.

Huisartsen die niet van wacht zijn, mogen ook 4,57 euro extra aanrekenen als ‘permanentietoeslag’ van 18 tot 21 uur. Met een GMD wordt dit supplement integraal terugbetaald.

– 10 jaar 10-75 jaar +75 jaar en chronisch ziek
Codenummer Aard verstrekking Honoraria Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling
Huisbezoeken 103110 Bezoek alg. geneesk. met verworven rechten € 37,41 € 35,41 € 29,41 € 33,80 € 23,32 € 33,80 € 24,32
MET GMD € 37,41 € 29,41 € 33,80 € 24,32 € 34,89 € 28,25
103132 Bezoek alg. geneesk. aanvul. opleiding € 45,81 € 43,81 € 37,81 € 42,25 € 28,78 € 42,25 € 29,78
MET GMD € 45,81 € 37,81 € 42,25 € 29,78 € 43,32 € 34,59
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u € 60,91 € 58,23 € 48,94 € 55,32 € 40,16 € 55,32 € 41,16
MET GMD   € 60,91 € 48,94 € 55,32 € 41,16 € 55,32 € 41,16
104230 Bezoek door erkende huisarts
‘s nachts tussen 21 en 8u
€ 105,34 € 101,30 € 77,90 € 97,02 € 68,97 € 97,02 € 68,97
MET GMD   € 105,34 € 77,90 € 97,02
€ 69,97 € 97,02 € 68,97
104252 Bezoek door erkende huisarts van zaterdag 8u tot zondag 21u of feestdag (8-21u) € 68,71 € 65,71 € 54,31 € 62,78 € 45,32 € 62,78 € 46,32
MET GMD € 68,71 € 54,31 € 62,78 € 46,32 € 62,78 € 46,32

TIP: Met een Globaal Medisch Dossier bij je huisarts doe je echt jouw voordeel!

Sinds 01/10/2023 betaal je tot en met 24 jaar geen remgeld bij raadplegingen en bezoeken aan je huisarts of specialist als je verhoogde tegemoetkoming hebt. Je moet eveneens over een globaal medisch dossier beschikken om hiervan te genieten.

SPECIALISTEN

Codenummer Aard verstrekking Honoraria Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling
Raadpleging geaccrediteerd geneesheer-specialist (*)


102550 Inwendige geneeskunde € 57,71 € 54,71 € 45,71
102572 Kinderarts € 49,77 € 46,77 € 37,77
102594 Cardioloog € 47,47 € 44,47 € 35,47
102616 Gastro-enteroloog € 47,47 € 44,47 € 35,47
102631 Pneumoloog € 52,44 € 49,44 € 40,44
102653 Reumatoloog € 72,49 € 69,49 € 60,49
102675 Neuroloog € 73,56 € 70,56 € 61,56
102690 Psychiater € 61,21 € 58,21 € 49,21
102712 Neuropsychiater € 61,21 € 58,21 € 49,21
102756 Dermatoloog € 40,59 € 37,59 € 28,59
102535 Andere specialist € 31,81 € 28,81 € 19,81
103471 Neuropediater € 74,12 € 71,12 € 62,12
105394 NKO-arts € 35,08 € 32,08 € 23,08
105593 Gynaecoloog € 31,81 € 28,81 € 19,81
105630 Uroloog € 31,81 € 28,81 € 19,81
105674 Orthopedist € 31,81 € 28,81 € 19,81
105711 Stomatoloog € 31,81 € 28,81 € 19,81
105755 Oogarts € 31,83 € 28,83 € 19,83

(*) Wie eerst naar de huisarts gaat en naar de specialist wordt doorverwezen, krijgt eenmaal per kalenderjaar bij bepaalde specialisten 5 euro (gewoon verzekerde) of 2 euro (verhoogde tegemoetkoming) meer terugbetaald (enkel met GMD).

Sinds 01/10/2023 betaal je tot en met 24 jaar geen remgeld bij raadplegingen en bezoeken aan je huisarts of specialist als je verhoogde tegemoetkoming hebt. Je moet eveneens over een globaal medisch dossier beschikken om hiervan te genieten.

KINESITHERAPEUTEN

Tarieven vanaf 1/02/2024

Codenummer Aard verstrekking Honoraria Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling
Verstrekkingen in de praktijkkamer 567011 Individuele zitting 30 minuten
eerste 9  zittingen
€ 30,00 € 27,50 € 23,75
560011 Individuele zitting 30 minuten € 30,00 € 27,50 € 23,75
560055 Individuele zitting 30 minuten, indien 560011 niet mag aangerekend worden € 8,33 € 4,58
560092 Consultatief onderzoek € 30,00 € 27,50 € 23,75
Verstrekkingen bij de rechthebbende thuis 567136 Individuele zitting 30 minuten
eerste 9 zittingen
€ 33,00 € 30,50 € 26,75
560313 Individuele zitting 30 minuten € 33,00 € 30,50 € 26,75
560350 Individuele zitting 30 minuten, indien 560313 niet mag aangerekend worden € 9,70 € 5,95
560394 Consultatief onderzoek € 33,00 € 30,50 € 26,75
Verstrekkingen aan gehospitaliseerden 567206 Individuele zitting 30 minuten € 30,00 € 27,50 € 23,75
560501 Individuele zitting 30 minuten € 30,00 € 27,50 € 23,75
560523 Individuele zitting die niet gekoppeld is aan het begrip duur € 7,23 € 6,23 € 5,23

Opgelet!

  • De tegemoetkoming wordt kleiner als ze, voor sommige behandelingen, een bepaald aantal overschrijdt. De honoraria werden voor deze verstrekkingen niet officieel vastgesteld.
  • Bij een niet-geconventioneerde kinesist is de terugbetaling lager, tenzij je verhoogde tegemoetkoming hebt.

TANDARTSEN

Tarieven vanaf 1/01/2024

Codenummer Aard verstrekking Honoraria Verhoogde  terugbetaling Normale terugbetaling
Raadplegingen tot 19 jaar 371011 Raadpleging € 30,00 € 30,00 € 30,00
371055 Bijkomend ereloon dringende raadpleging op zaterdag, zondag of feestdag € 11,50 € 11,50 € 11,50
371070 Bijkomend honorarium raadpleging ‘s nachts tussen 21 en 8 uur € 24,50 € 24,50 € 24,50
Raadplegingen vanaf 19 jaar 301011 Raadpleging € 30,00 € 30,00 € 24,50
301055 Bijkomend ereloon dringende raadpleging op zaterdag, zondag of feestdag € 11,50 € 11,50 € 8,50
301070 Bijkomend honorarium raadpleging ‘s nachts tussen 21 en 8 uur € 24,50 € 24,50 € 19,00
Preventieve verzorging Mondonderzoeken (tot 18 jaar)
 371615 Eerste onderzoek € 54,50 € 54,50 € 54,50
 371571  Tijdens tweede semester € 54,50 € 54,50 € 54,50
Verzegelen van groeven en putjes (tot 19 jaar)
 372514  Op blijvende tand € 17,00 € 17,00 € 17,00
 372536  Per bijkomende tand € 12,00 € 12,00 € 12,00
Preventieve verzorging vanaf 19 jaar Mondonderzoeken  
 301593 Eénmaal per kalenderjaar vanaf 19 jaar tot de 67ste verjaardag  € 74,50 € 74,50 € 71,00
Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19de verjaardag (***)
302153 Rechter bovenkwadrant € 17,00 € 17,00 € 13,50
302175 Linker bovenkwadrant € 17,00 € 17,00 € 13,50
302190 Linker onderkwadrant € 17,00 € 17,00 € 13,50
302212 Rechter onderkwadrant € 17,00 € 17,00 € 13,50
302234 Meerdere kwadranten € 17,00 € 17,00 € 13,50
Conserverende verzorging tot 15 jaar  Vulling melktanden   
373811 Op één tandvlak € 55,50 € 55,50 € 55,50
373833 Op twee tandvlakken € 74,00 € 74,00 € 74,00
373855 Drie of meer vlakken € 92,00 € 92,00 € 92,00
Vulling blijvende tanden
373892 Op één tandvlak € 55,50 € 55,50 € 55,50
373914 Op twee tandvlakken € 74,00 € 74,00 € 74,00
373936 Drie of meer vlakken € 92,00 € 92,00 € 92,00
Andere verstrekkingen
373951 Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand € 110,50 € 110,50 € 110,50
373973 Volledige opbouw blijvende tand € 129,00 € 129,00 € 129,00
Conserverende verzorging tot 19 jaar Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand
374312 Eén wortelkanaal € 105,00 € 105,00 € 105,00
374533 Twee wortelkanalen € 126,50 € 126,50 € 126,50
374555 Drie wortelkanalen € 191,00 € 191,00 € 191,00
374570 Vier of meer € 253,00 € 253,00 € 253,00
Conserverende verzorging vanaf 19 jaar Vulling blijvende tanden, vanaf de 19de verjaardag (*)
304371 Op één tandvlak € 51,00 € 51,00 € 45,00
 304393  Op twee tandvlakken € 56,00 € 56,00  € 47,00
 304415  Op drie of meer vlakken  € 84,00 € 84,00 € 75,00
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand,
vanaf de 19de verjaardag (*)
304312 Eén wortelkanaal € 105,00 € 105,00 € 92,50
 304533  Twee wortelkanalen € 126,50 € 126,50 € 114,00
 304555  Drie wortelkanalen € 191,00  € 191,00 € 179,00
 304570  Vier of meer € 253,00  € 253,00 € 240,50
 Andere voorkomende verstrekkingen vanaf de 19de verjaardag (*)
 304430  Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand  € 94,50  € 94,50 € 80,00
 304452  Opbouw van kroon van blijvende tand (min. vier vlakken)  € 113,50  € 113,50  

€ 99,00

 

(*) Wie in 2022 of 2023 niet naar de tandarts is geweest en het mondzorgtraject niet heeft gerespecteerd, zal een lagere terugbetaling ontvangen.

(***) Wie in 2022 of 2023 niet naar de tandarts is geweest maar na 1 januari langsgaat voor het verwijderen van tandsteen, komt in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling onder codenummer 301976 van 6,75 euro (voor een normale tegemoetkoming) of 8,50 euro (bij verhoogde tegemoetkoming).

TIP: Wil je een optimale terugbetaling? Maak elk kalenderjaar een afspraak met je tandarts!