Hoorapparaten

Wat?

Je ontvangt een terugbetaling voor een hoorapparaat uit de verplichte ziekteverzekering mits je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Voorwaarden?

 • Je hebt een goedkeuring van de adviserend arts van het VNZ.
 • Het hoorapparaat moet minstens 5 % of 5 dB gehoorwinst opleveren.
 • Je hebt een gehoorverlies van minimum 40 dB (tenzij je jonger bent dan 18 jaar).

Hoe aanvragen?

1. Medisch voorschrift (bijlage 17)

 1. Vraag een NKO-arts (neus-, keel-, en oorarts) om een voorschrift voor hoortesten bij een audicien. De arts vult dan deel 1 in van bijlage 17.
 2. De audicien maakt een verslag op van een testtoestel dat je minstens 14 dagen droeg. Hieruit blijkt of je al dan niet minstens 5 % of 5 dB gehoorwinst hebt met een hoorapparaat. De audicien vult deel 2 in van bijlage 17.
 3. Vul samen met de audicien een vragenlijst in die de keuze van het juiste hoorapparaat bepaalt.
 4. Bezorg het testverslag en de vragenlijst aan je NKO-arts. Als je voldoet aan de voorwaarden schrijft hij je een hoorapparaat voor. De arts vult dan deel 3 in van bijlage 17.

2. Aanvraag goedkeuring bij de adviserend arts van het VNZ

Bezorg aan het VNZ een aanvraag met volgende elementen:

 • Bijlage 17 ingevuld door de NKO-arts en de audicien
 • Kopie van het testverslag van de audicien
 • Ingevulde vragenlijst van de audicien

3. Plaatsing hoorapparaat

De adviserend arts van het VNZ bezorgt je de schriftelijke goedkeuring: hij vult deel 4 in van bijlage 17. Hiermee laat je het hoorapparaat plaatsen door de audicien. Je ontvangt dan een getuigschrift van aflevering (bijlage 12).

Afhandeling?

Derdebetalersregeling?

Bij terugbetaling via derdebetalersregeling betaal je enkel je persoonlijk aandeel (remgeld).

Factuur zelf betaald?

Vraag de terugbetaling en bezorg ons volgende documenten:

 • Het getuigschrift van aflevering van de audicien (bijlage 12)
 • Een medisch voorschrift (bijlage 17)

Terugbetaling?

Tarieven geldig vanaf 1/01/2023

Jonger dan 18 jaar  Maximale terugbetaling
 Niet geconventioneerd tarief 
Hoorapparaat aan één oor  € 1.324,51  € 993,39
Hoorapparaat aan beide oren  € 2.623,55  € 1.967,67
Tussen 18 en 65 jaar
 Maximale terugbetaling
 Niet geconventioneerd tarief 
Hoorapparaat aan één oor  € 807,17  € 592,67
Hoorapparaat aan beide oren  € 1.597,75 € 1.172,87
Vanaf 65 jaar
 Maximale terugbetaling
 Niet geconventioneerd tarief 
Hoorapparaat aan één oor  € 764,22  € 560,46
Hoorapparaat aan beide oren  € 1.512,68  € 1.109,07

Opgelet!

 • Bij een niet-geconventioneerde audicien is de terugbetaling lager tenzij je verhoogde tegemoetkoming hebt.
 • De audicien rekent een toeslag van 109,72 euro aan voor een apparaat met beengeleiding. Wij betalen dit bedrag volledig terug.
 • Krijg je na de verplichte testperiode toch geen hoorapparaat (bv. omdat je niet voldoet aan de voorwaarden), ontvang je alsnog een forfait van 103,84 euro voor de reeds gemaakte kosten.

Wanneer terugbetaling?

Wij kijken alles na en storten de tussenkomst zo snel mogelijk op je bankrekening.

Controleer de terugbetaling via het online loket.

Goed om weten

 • Je ontvangt een terugbetaling:
  • Om de 3 jaar als je jonger bent dan 18 jaar
  • Om de 5 jaar als je ouder bent dan 18 jaar
 • Je kan vervroegd een terugbetaling ontvangen:
  • Bij verlies van je gehoor van minstens 20 dB
  • Bij overschakeling van een toestel met luchtgeleiding naar een toestel met beengeleiding of omgekeerd

Meer info?

Bekijk ook