Logopedie

Wat?

Je ontvangt een terugbetaling voor logopedie uit de verplichte ziekteverzekering voor:

 • Logopedisch onderzoek, ook wel bilan genoemd
 • Logopedische behandelingen (zowel individueel als in groep)

Indien er geen goedkeuring is van de adviserend arts van het VNZ, is er toch recht op een terugbetaling vanuit ons aanvullend ziekenfondspakket.

Voor wie?

Alle leden van het VNZ, ongeacht de leeftijd.

Voorwaarden?

 • Goedkeuring van de adviserend arts van het VNZ.

Hoe aanvragen?

1. Medisch voorschrift bekomen

 1. Vraag een geneesheer (bv. een neus-, keel-, en oorarts, kinderarts of huisarts) om een voorschrift voor een logopedisch onderzoek ofwel bilan.
 2. Je gaat naar een logopedist en deze voert een bilan uit.
 3. Met het verslag van het bilan ga je naar een geneesheer-specialist om een voorschrift voor de logopedische behandeling.

2. Aanvraag goedkeuring indienen bij de adviserend arts van het VNZ

Bezorg aan het VNZ een aanvraag met volgende elementen:

 • Aanvraagformulier voor de tegemoetkoming ingevuld door de logopedist
 • Voorschrift voor het bilan
 • Kopie van het verslag van het bilan
 • Voorschrift van de logopedische behandeling

Opgelet! De aanvraag bij onze adviserend arts moet je indienen binnen de 60 dagen na het bilan.

Afhandeling?

Zorgen betaald?

Vraag de terugbetaling en bezorg ons het getuigschrift voor verstrekte hulp:

Opgelet! Je kan pas een terugbetaling vragen van zodra je de goedkeuring van de adviserend arts hebt ontvangen.

Terugbetaling?

Tarieven geldig vanaf 1/01/2024

Bilan Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling
1ste bilan € 35,25 € 39,75
Evolutiebilan € 40,50 € 47,00
Logopedische behandelingen Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling
Individuele behandeling 30 min. op school € 28,91 € 32,91
Individuele behandeling 30 min. buiten de school € 30,64 € 34,14
Individuele behandeling 60 min. € 61,59 € 68,09
Groepsbehandeling 60 min. € 15,61 € 17,61

Opgelet! Bij een niet-geconventioneerde logopedist is de terugbetaling lager tenzij je van een verhoogde tegemoetkoming geniet.

Wanneer terugbetaling?

Wij kijken alles na en storten de tussenkomst zo snel mogelijk op je bankrekening.

Controleer de terugbetaling via het online loket.

Goed om weten

Je ontvangt een terugbetaling:

 • Gedurende 1 jaar
 • Verlengbaar met 1 jaar mits je een nieuwe goedkeuring vraagt
 • Voor bepaalde stoornissen is een herval mogelijk

Hoe verlengen?

 1. Je vraagt een nieuwe goedkeuring op basis van een nieuw voorschrift. Dit voorschrift mag door de huisarts voorgeschreven zijn.
 2. De logopedist neemt een evolutiebilan af. Onze adviserend geneesheer beslist op basis van het evolutiebilan of de behandeling wordt verlengd.
  Opgelet! Het evolutiebilan moet voor de einddatum van de eerste goedkeuring worden afgenomen.

Meer info?

Bekijk ook