Maximumfactuur

Wat?

De maximumfactuur (MAF) heeft tot doel de geneeskundige verzorging financieel toegankelijker te maken voor iedereen. Het is een beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorgen in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin de remgelden die dit plafondbedrag overschrijden terugbetaald. Het remgeld is het verschil tussen het wettelijk vastgelegd honorarium van de zorgverlener  en de officiële terugbetaling door het ziekenfonds.

De volgende medische kosten komen o.a. in aanmerking voor terugbetaling via de MAF:

 • Remgeld voor verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners.
 • Remgeld voor terugbetaalbare geneesmiddelen en voor magistrale bereidingen (geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt).
 • Remgeld voor technische prestaties (bv. operaties, röntgenfoto’s, labo-onderzoeken, …).
 • Het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis (volledig) en in een psychiatrisch ziekenhuis (enkel de eerste 365 dagen).
 • Forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie.
 • Enterale voeding via sonde of stoma voor jongeren van minder dan 19 jaar.
 • Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal.
 • Afleveringsmarges (supplement) voor implantaten.

Voor wie?

De MAF-teller wordt berekend voor elk gezin. Alle personen die samenwonen op hetzelfde adres, vormen voor de maximumfactuur een gezin. Het systeem houdt dus rekening met de feitelijke situatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en samenwonenden. Ook alleenstaanden worden als een gezin beschouwd.

De gezinssituatie wordt op 1 januari van elk jaar bepaald en blijft tijdens het jaar onveranderd, behalve als er een kind geboren wordt.

Soorten MAF

 

Inkomens-MAF

Het maximumbedrag wordt berekend op basis van het gezinsinkomen en meer bepaald van het netto belastbaar inkomen van twee jaar ervoor. Hieronder vind je de verschillende plafonds per inkomensschijf.

Inkomen Plafond Plafond chronische MAF
Tot € 12.186,41 € 250,00 € 137,38
Tussen € 12.186,42 – € 21.801,89 € 506,79 € 394,17
Tussen € 21.801,90 – € 33.516,33 € 732,03 € 619,41
Tussen € 33.516,34 – € 45.230,81 € 1126,20 € 1013,58
Tussen € 45.230,82 – € 56.457,17 € 1576,68 € 1464,06
Vanaf  € 56.457,18 € 2027,16 € 1914,54

Plafond chronische MAF

Het plafond kan met € 112,62 worden verminderd:

 • als een bepaald gezinslid het statuut chronische aandoening bezit;
 • of indien het remgeld voor een bepaald gezinslid in de twee voorgaande kalenderjaren minstens € 506,79 bedroeg.

Het plafondbedrag wordt dan verlaagd met € 112,62 voor het gehele MAF-gezin.

Sociale MAF

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan heb je in principe recht op de sociale MAF. Bij deze categorie ligt het maximumbedrag vast op € 506,79.

Zowel de persoon die recht heeft op verhoogde tegemoetkoming als de personen ten laste krijgen een terugbetaling eens de remgeldteller deze grens heeft bereikt. In dit geval is het remgeldplafond dus niet bepaald op basis van een inkomensonderzoek.

De sociale MAF geldt niet wanneer de verhoogde tegemoetkoming (V.T.) werd toegekend op basis van:

 • een integratietegemoetkoming en de partner heeft een inkomen, behalve als de gehandicapte of zijn partner recht heeft op een verhoogde tussenkomst.

MAF voor kinderen

Kinderen jonger dan 19 jaar hebben een individuele teller met als plafondbedrag € 732,03 aan remgelden op jaarbasis, ongeacht het gezinsinkomen. Als het gezinsplafond € 506,79 bedraagt, is uiteraard dit bedrag van toepassing.

Gehandicapte kinderen met verhoogde kinderbijslag (66% handicap) hebben automatisch een individuele teller met als plafondbedrag € 506,79. Sommige gehandicapte kinderen die geboren zijn vóór 4/7/2002 zitten in een overgangsmaatregel en hebben een vast grensbedrag van € 450.

Afhandeling?

Men hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. Het ziekenfonds houdt je medische kosten bij. Als je medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt het ziekenfonds ze automatisch terug.

Meer info?

Bekijk ook