TandPlus

Wat?

Deze tandverzekering betaalt tot 2.000 euro aan tandkosten per verzekerde en per jaar terug.

 • Ambulante tandkosten: 50 % van de wettelijke remgelden
  • 50 % terugbetaling van de ambulante remgelden voor tandkosten.
  • tot max. 250 euro per kalenderjaar en verzekerde.
 • Tandzorgen: 50 % van de kosten
  • voor tandzorgen waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming voorzien wordt, zoals kronen en stiften, parodontologie, tandbruggen, tandextracties, tandimplantaten en tandprothesen.
  • voor supplementen op de wettelijke remgelden tot € 125.
  • tot max. 1250 euro per kalenderjaar en verzekerde.
 • Orthodontie: tot max. 1.000 euro per behandelingsplan
  • ongeacht of je al dan niet recht hebt op een wettelijke tussenkomst.
  • betaling in (vier) schijven van telkens 250 euro:
   • bij de start van de behandeling,
   • na 12 maandelijkse behandelingen,
   • na 30 maanden (indien langdurige behandeling),
   • en na afronding van de behandeling.
  • daarbovenop komen ook nog de terugbetalingen van 50 % wettelijke remgelden tandzorg tot 250 euro per kalenderjaar.

Voor wie?

Alle leden van het VNZ, ongeacht de leeftijd.

Jaarpremies 2023

Maand Jaar
Van 0 tot 6 jaar € 0 € 0
Van 7 tot en met 19 jaar € 8,57 € 102,84
Van 20 tot en met 25 jaar € 9,71 € 116,52
Van 26 tot en met 49 jaar € 14,72 € 176,64
Van 50 tot en met 64 jaar* € 18,81 € 225,72
Vanaf 65 jaar** € 22,35 € 268,20

*Personen die aansluiten vanaf 50 jaar, en die geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen meteen het tarief vanaf 65 jaar.

**Wie aansluit na 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering had, betaalt volgende premies: 35,25 euro per maand of 423,00 euro per jaar voor wie 65 tot 69 jaar is. Sluit men aan na 70 jaar, betaalt men 41,25 euro per maand of 495,00 euro per jaar. De premie-aanpassing gaat in vanaf het jaar waarin men 70 jaar wordt.

Vanaf het 4de en jongste kind is geen premie meer verschuldigd (te beginnen met het jongste).

De premie-aanpassing gaat in vanaf het jaar waarin men 7, 26, 50 of 65 jaar wordt.

Voorwaarden?

 • Alle (mutualistische) gezinsleden moeten aansluiten.
 • Er is geen leeftijdsbeperking.
 • Je kan intekenen ongeacht je medische voorgeschiedenis.
 • 12 maanden wachttijd, tenzij je al een gelijkaardige (ziekenfonds)verzekering had.

Hoe aansluiten?

 1. Vul het verzekeringsvoorstel in en duid jouw gekozen formule aan
 2. Bezorg ons deze documenten via één van onze kantoren of VMOB HospiPlus, Statieplein 12, 9300 Aalst
 3. De aansluiting gaat in vanaf de 1ste dag van de volgende maand (of 1ste dag van het volgende kwartaal bij verandering van ziekenfonds)

Hoe aanvragen?

De tussenkomst wettelijke remgelden wordt jaarlijks automatisch op jouw bankrekeningnummer gestort. Je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen!

Overige tussenkomsten: bezorg ons

Afhandeling?

Wij kijken alles na en storten de tussenkomst zo snel mogelijk op je bankrekening.

Controleer de terugbetaling via het online loket.

Meer info?

Bekijk ook

Vraag een vrijblijvende berekening

 • 1Geef ons jouw gezinssamenstelling
 • 2Bezorg ons je contactgegevens
 • 3Krijg een helder voorstel op maat