Menu

Verhoogde tegemoetkoming

Wat?

De verhoogde tegemoetkoming zorgt er voor dat bepaalde categorieën van mensen een lagere persoonlijke bijdrage betalen voor hun medische zorgen of anders uitgedrukt, minder remgeld betalen. Het is een beschermingsmaatregel voor personen met een beperkt gezinsinkomen.

Welke voordelen zijn er allemaal gekoppeld aan een verhoogde tegemoetkoming?

Voor wie?

Voorwaarden?

Hoe aanvragen?

Afhandeling?

Als je na onderzoek van je dossier recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, ontvang je van ons nieuwe klevers met het recht op de verhoogde tegemoetkoming (jouw code op je klevers eindigt dan op een 1 bv. 121/121 of 131/131).

Meer info?

Bekijk ook

Interesse in het VNZ?