Menu

Wat in geval van tijdelijke werkloosheid?

Als je arbeidsongeschikt wordt in een periode van tijdelijke werkloosheid, heb je geen recht meer op een werkloosheidsvergoeding en ook niet op gewaarborgd loon van je werkgever. Je zal onmiddellijk een vergoeding van het ziekenfonds ontvangen als er aan alle voorwaarden voldaan is.

Als je reeds arbeidsongeschikt was en je werkgever beslist om tijdelijke werkloosheid in te voeren terwijl je normaal gezien nog gewaarborgd loon zou ontvangen van je werkgever, zal je nu onmiddellijk aanspraak kunnen maken op een ziektevergoeding indien aan alle voorwaarden voldaan is. Indien de periode van gewaarborgd loon reeds voorbij was, blijf je gewoon de ziektevergoeding ontvangen. Van zodra je arbeidsongeschiktheid is afgelopen en er is nog steeds tijdelijke werkloosheid, zal je je vergoeding moeten aanvragen bij je werkloosheidsinstelling.

Als je het werk progressief hervat en je kan niet meer gaan werken omwille van tijdelijke of economische werkloosheid, dan zal je werkgever dit aangeven bij de werklozenkas. Tijdens de periode van tijdelijke of economische werkloosheid, ontvang je een werkloosheidsvergoeding. Het akkoord van de progressieve hervatting moet niet stopgezet worden. Je werkgever bezorgt de nodige informatie aan het ziekenfonds via het maandelijks attest.