Menu

Wat is de rol van de ziekenfondsen bij de vaccinatiecampagne tegen Covid-19?

De ziekenfondsen vervullen specifiek voor deze campagne de volgende opdrachten:

  1.  Aanleveren van digitale contactgegevens van alle leden
  2. Aanleveren van rijksregisternummer van leden die risicopatiënt zijn
  3. Algemeen sensibiliseren en informeren over Covid-19-vaccinaties

Contactgegevens

De overheid zal jou per brief uitnodigen om je te laten vaccineren. Indien het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds beschikt over jouw gsm-nummer en/of e-mailadres, dan zal het die gegevens ook overmaken aan de vaccinatiedatabase van de overheid. Op die manier kan je via je gsm-nummer en/of e-mailadres aanvullende communicatie krijgen over je vaccinatie tegen Covid-19. Op geen enkel moment zullen er medische gegevens gedeeld worden.

Risicopatiënten

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen als hij besmet wordt met het coronavirus. Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad zullen de ziekenfondsen op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken, de risicopatiënten mee detecteren. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke adviserend-arts.

Indien je een risicopatiënt bent die in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, dan zal uw ziekenfonds jouw rijksregisternummer overmaken aan de vaccinatiedatabase van de overheid. In de vaccinatiedatabase komt alleen jouw rijksregisternummer. Er worden geen medische gegevens vanuit jouw dossier meegedeeld.

Wie een globaal medisch dossier heeft, kan ook door zijn huisarts gedetecteerd worden als risicopatiënt. In dat geval zal de huisarts de gegevens doorspelen aan de vaccinatiedatabase.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité via het verlenen van een beraadslaging op 8-2-2021 (ref IVC/KSZG/21/074).

Belangrijk, de overgemaakte persoonsgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de uitnodiging en opvolging van de vaccinatiecampagne en zullen uiterlijk vijf werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden.

Meer info?

Wens je meer informatie over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen, eveneens over de verwerking van jouw gegevens en jouw rechten?

Je kan daarvoor ook terecht op de volgende websites:

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Laat je vaccineren
Voor Brussel: coronavirus.brussels