Menu
Nieuws - 21/04/2021

Zittend vervoer naar een vaccinatiecentrum

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is volop aan de gang. Voor personen die zich niet kunnen verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om thuis ingeënt te worden. De meerderheid van de bevolking zal zich fysiek naar een vaccinatiecentrum verplaatsen.

Om deze campagne te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid een budget voor de lokale besturen om het vervoer naar een vaccinatiecentrum te financieren. Dit wil zeggen dat de stad/gemeente waar je woont het vervoer (deels) zal bekostigen. Het is echter niet zo dat dit vervoer hierdoor overal gratis is.

Om de financiële drempels voor de vaccinatiecampagne te helpen wegnemen voorziet het VNZ in een tussenkomst voor het vaccinatievervoer.

De tussenkomst voor zittend vaccinatievervoer bedraagt 50 % van de rekening met een maximum van 10 euro per (inentings)dag. Onder zittend vervoer naar een vaccinatiecentrum wordt verstaan dat je vervoerd wordt per taxi, via de mindermobielencentrale of via het openbaar vervoer. Bezorg ons samen met de rekening ook de oproepingsbrief van de vaccinatiecampagne om van deze tussenkomst te kunnen genieten.

Kwetsbare groepen kunnen ook door een ziekenhuis opgeroepen worden om sneller een inenting te verkrijgen met overschotten van het vaccin. Ook voor dit vervoer voorziet het VNZ in een tussenkomst.

<<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Interesse in het VNZ?