Neutrale Zorgkas Vlaanderen

De Neutrale Zorgkas Vlaanderen brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Deze bestaat uit: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en het zorgbudget voor mensen met een handicap (of basisondersteuningsbudget – BOB). Sinds 1 januari 2019 werden de bevoegdheden binnen de Vlaamse sociale bescherming uitgebreid met de mobiliteitshulpmiddelen en de financiering van de ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, …). Deze tussenkomst wordt rechtstreeks aan de voorziening gestort en in mindering gebracht op je factuur.

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt vanaf de leeftijd van 26 jaar hiervoor een jaarlijkse bijdrage van 62 euro. Personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming op 1 januari van het voorgaande jaar betalen 31 euro.