Neutrale Zorgkas Vlaanderen

De Neutrale Zorgkas Vlaanderen brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Deze bestaat uit: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere Vlaamse zorgverzekering), het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming hulp aan bejaarden – THAB) en het zorgbudget voor mensen met een handicap (vroeger basisondersteuningsbudget – BOB).

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt vanaf de leeftijd van 26 jaar hiervoor een jaarlijkse bijdrage van 52 euro. Personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming op 1 januari van het voorgaande jaar betalen 26 euro.